Om Word

Word görs av unga, för unga i Uppsala.

Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala.

Word ges ut av Barnombudet i Uppsala som en del av BOiU:s arbete för att stärka barns och ungas röster.

Word distribueras gratis i Uppsala.

Word är en kanal mellan ungdomar i Uppsala: ett brett medium som ger en känsla för sammanhang och sammanhållning. Word vill förstärka ungas känsla av och insikt i att vara medborgare i Uppsala, och därmed stärka deras möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Word är också en kanal mellan unga och beslutsfattare i kommunen i och med att Word innehåller samhällsinformation på ungas egna villkor och bjuder in till dialog.

Här finns Word

Word finns på gymnasier, några högstadieskolor och på ett gäng andra ställen i Uppsala. Tycker du att Word borde finnas på något mer ställe, eller tycker du att Word inte syns på din skola? Kontakta oss i så fall!

Senaste nummer

Här ser du de senaste numren av tidningen Word. Klicka på något av numren för att läsa det eller gå till tidningsarkivet för att se ännu fler nummer!
Läs äldre nummer