Annonsera i Word

Annonsinformation

Informationsblad.

Vilka får annonsera i Word?

Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för unga i Uppsala får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Alla offentliga verksamheter och beslut påverkar ungdomar som medborgare, som skolelever, som trafikanter och som konsumenter.

Annonsörer ska, för att kunna köpa annonsplats i Word, hålla med om att alla människor är lika mycket värda (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på. Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

De här får annonsera i Word (exempel)

  • Kontor/nämnder samt verksamheter som drivs direkt av kommunen
  • Kommunala bolag
  • Verksamheter som har avtal med eller drivs på uppdrag av kommunen
  • Verksamheter, inklusive myndigheter, som drivs av/har avtal med/drivs på uppdrag av landsting eller staten
  • Ideella föreningar och andra organisationer (exempelvis studieförbund, kyrkor/församlingar, politiska partier, fackföreningar deras och motparter), UF-företag

Aktuella utgivningsdatum

Sista materialdag för förbokade och tryckfärdiga annonser är utgivningsdag (=datumen nedan) minus 10 arbetsdagar, om ej annat är överenskommet. Kontrollera alltid sista materialdag i god tid.

#66 30 september
#67 11 november
#68 16 december

Annonsbokning

annons@tidningenword.se

Senaste nummer

Här ser du de senaste numren av tidningen Word. Klicka på något av numren för att läsa det eller gå till tidningsarkivet för att se ännu fler nummer!
Läs äldre nummer