Word fyller 10 år och 50 nummer

Den 10 maj kommer Word #50 ut – numret som också markerar Words tioårsjubileum. Word är unik: ett lokalt ungdomsmagasin på papper, som funnits i tio år och hela tiden varit de ungas egen produkt, från idékläckning till utdelning.

I april 2006 kom Words första nummer ut. Då som nu gjordes tidningen av ungdomar i gymnasieåldern, under vuxen ledning men styrd av ungdomarnas idéer, önskemål och viljor. Så vitt vi vet är Word Sveriges enda ungdomsdrivna, breda, lokala ungdomsmagasin.

10-årsjubileet firas med ett extratjockt nummer där vi – vid sidan av det nyproducerade materialet  – repostar de bästa inslagen från 10 år. I innehållet märks quizzet Vilken könssjukdom är du?, en guide till hur unga kan påverka samhället, kändisintervjuer, test av skolmat och inte minst krönikor om allt från ätstörningar till pandor.

Word delas ut gratis på alla gymnasier i Uppsala kommun och finns att läsa på några högstadieskolor, på alla fritidsgårdar och bibliotek samt flera andra ställen i Uppsala. Enligt senaste läsarundersökningen (2013) läses Word av hälften av gymnasieeleverna.
Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell förening, med stöd från Uppsala kommun, och är en del av BOiU:s arbete för att stärka barns och ungas röster.

Senaste nummer

Här ser du de senaste numren av tidningen Word. Klicka på något av numren för att läsa det eller gå till tidningsarkivet för att se ännu fler nummer!
Läs äldre nummer

    Inget funnet.