Om Word

Word görs av unga, för unga i Uppsala.

Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala.

Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell förening, med bidrag från Uppsala kommun. Word är en del av BOiU:s arbete för att stärka barns och ungas röster.

Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2013).

Visionen

Word är en kanal mellan ungdomar i Uppsala: ett brett medium som ger en känsla för sammanhang och sammanhållning. Word vill förstärka ungas känsla av och insikt i att vara medborgare i Uppsala, och därmed stärka deras möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet. Word är också en kanal mellan unga och beslutsfattare i kommunen i och med att Word innehåller samhällsinformation på ungas egna villkor och bjuder in till dialog.

I praktiken

Word har funnits sedan 2006 och läses av hälften av gymnasieungdomarna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word finns på alla gymnasieskolor i Uppsala och kan också läsas på folkbibliotek, fritidsgårdar m.fl. ställen. Word ges ut av Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell förening.

Word finansieras genom ett grundbidrag från socialnämnden i Uppsala kommun och till viss del genom annonser från icke-kommersiella verksamheter. För information om annonsering, titta här.

Delaktighetsundersökning 2013

Hösten 2013 genomfördes en undersökning av hur delaktiga redaktionsmedlemmarna känner sig och hur de ser på arbetet. Läs hela undersökningen här.

Här finns Word

Word finns på gymnasier, några högstadieskolor och på ett gäng andra ställen i Uppsala. Tycker du att Word borde finnas på något mer ställe, eller tycker du att Word inte syns på din skola? Kontakta oss i så fall!

Gymnasium

GUC, Celsius, Boland, ITG, Lundellska, Fyris, Katte, Jensen, Thorén Business School, Rosendal, Kunskapsgymnasiet, Internationella, Ekeby, John Bauer, Uvengymnasiet, Livets Ords Kristna Gymnasium, Cultus, Realgymnasiet, Uppsala Praktiska Gymnasium, Uppsala Waldorfgymnasium, YA-gymnasiet, Jällagymnasiet & Yrkesplugget.

Högstadium (endast vissa klasser)

Vaksalaskolan, Gluntens Montessoriskola, Gränbyskolan, Eriksbergsskolan, Stavby skola & Gottsundaskolan.

Andra ställen

Alla elevhem inom Upsalas Elevhem, alla fritidsgårdar, Grand, Genomfarten, Ungdomens hus, Fyrisgården, Vox Publicum, Stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna, bokbussarna, Knivsta bibliotek, Akademiska Sjukhusets patientbibliotek, Mottagningen för unga vuxna, Ungdomshälsan & S:t Pers kyrka.

Dessutom får de här varje nummer

Ledamötena i vissa nämnder, tjänstepersoner på vissa kontor, Kommunstyrelsen, Kulturkontoret, P4, TV4 Uppland, UNT, Uppsalatidningen, 18 minuter, Ungdomsstyrelsen & Seco Uppsala.

Senaste nummer

Här ser du de senaste numren av tidningen Word. Klicka på något av numren för att läsa det eller gå till tidningsarkivet för att se ännu fler nummer!

Läs äldre nummer

    Inget funnet.