Upphovsrätt

De som jobbar med Word arbetar helt ideellt. Så här hanterar Word upphovsrätten.

Generell svensk upphovsrätt

Den som har skapat ett verk har ensamrätt att bestämma hur verket får användas. För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd, det vill säga det uppvisar originalitet eller individuell särprägel.

Ensamrätt

Ensamrätten innebär att upphovspersonen (den som skapat verket) äger en ekonomisk rätt och en ideell rätt. Ingen annan får publicera verket utan upphovspersonens tillåtelse. upphovspersonen kan kräva betalning samt skadestånd av den som olovligen offentliggjort verket. Offentliggörande motsvarar ungefär att verket görs tillgängligt för många, oavsett hur många som tar del av det.

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten innebär rätt att få betalt vid publicering av verket. Den ekonomiska upphovsrätten kan avtalas bort. Du har rätt att få betalt för publicering av ditt verk, men du kan välja att avstå betalning.

Ideell rätt

Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsperson och att ingen annan än upphovspersonen får ändra i verket. Den ideella rätten kan avtalas bort. Det är du som bestämmer var, på vilket sätt och och i vilket skick ditt verk publiceras om du inte skriftligen överlåter den rätten på någon annan.

Här gäller upphovsrätten

Upphovsrätten gäller oavsett var ett verk publiceras och vem som publicerar.

Upphovsrätten gäller även på Internet och gäller både privatpersoner (på till exempel bloggar, även en intervjuad persons blogg eller hemsida!), organisationer och företag. Det innebär alltså att inte heller du får publicera andras verk utan tillåtelse.

Upphovsrätt i Word

Genom att medverka i Word går du med på villkoren nedan.

Alla som jobbar med Word gör det utan att få betalt för sina texter, bilder eller annat material. Den som accepterar medverkan i Word har avtalat bort sin ekonomiska rätt gentemot Word och får inte betalt av oss, varken nu eller senare.

Upphovspersonen äger i normalfallet fortfarande det material som du gjort åt Word och behåller alltså din ideella rätt. Du behåller också din ekonomiska rätt gentemot andra – det vill säga att du kan sälja ditt verk till någon annan utan att fråga Word. Word äger layout som du gjort.

Så här funkar upphovsrätten för dig som medverkar i Word

Du får:

 • Återpublicera din text eller bild var som helst utan att meddela Word och utan att tala om att den är producerad för Word.
 • Bearbeta och förändra ditt verk hur mycket som helst för publicering på annan plats.
 • Ta betalt för publicering på annan plats.
 • Ta betalt av annonsörer som på annan plats vill återanvända annonser som du gjort för Word. Annonsörer får endast återpublicera sådana annonser med ditt medgivande. Gäller även texter och bilder du gjort till annonsen.

Du får inte:

 • På annan plats återpublicera annonser som du gjort i Word utan annonsörens medgivande. Det gäller även texter och bilder du gjort till annonsen, och det gäller oavsett publiceringsform och plats (även din egen blogg, exempelvis).
 • Publicera din text/bild utanför Word innan det aktuella numret kommit ut och några veckor därefter. Det gäller även din blogg, skoluppgifter som ska visas upp för fler än din klass.

Word får

 • Publicera och återpublicera material som du skapat åt Word utan att fråga dig, även om det förflutit lång tid sedan du skapat verket.
 • Återpublicera annons som du skapat utan att fråga dig.
 • Enligt journalistisk praxis beskära bilder och ändra i texter utan ditt medgivande så länge textens/bildens innehåll/syfte som helhet inte förvrängs. Så långt det är praktiskt möjligt ska sådana förändringar ske i samarbete med dig.

Word får inte

 • Sälja eller ge bort material som du skapat.

Word måste

 • Ange dig som upphovsperson på det sätt som är journalistisk praxis (exempel: till små notiser skrivs aldrig upphovsperson ut).

Senaste nummer

Här ser du de senaste numren av tidningen Word. Klicka på något av numren för att läsa det eller gå till tidningsarkivet för att se ännu fler nummer!
Läs äldre nummer